Home     │     Webmail     │     Helpdesk     │     Over ons     │     Netwerk status     │     Contact   

Hosting opties:

Domeinnamen
.NL € 6,99 / .EU € 3,99 / .COM € 8,80 / .NET € 9,80 / .BE € 4,50 per jaar.
Vele andere extensies op aanvraag.
Gratis dns servers, 1 (<150Kb) webpagina of url forward en 5 email forwards bij alleen domein- registratie.(Incl. 21% btw)

Actuele Domeinnaam Prijzen

Hosting € 2,25 per maand
5 Gigabyte voor uw bestanden incl. dagelijks backups + 5 GB (op aanvraag) extra ruimte op een van onze online backup servers 50 GB dataverkeer, statistieken, onbeperkt email accounts incl. webmail, 5 databases, php, diverse apache modules, shell toegang op aanvraag, perl, python, gcc, mailing-lists. Diverse kant en klare scripts zoals Joomla, phpBB, Magento, Wordpress etc.
Meer diskruimte en/of dataverkeer is altijd mogelijk
Elke derde hosting account is gratis. U betaalt alleen de domeinnaam!
Dedicated en managed servers vanaf 35 euro per maand!
Neem contact met ons op voor meer informatie als u een eigen server zoekt.

Verder bieden wij geen kant en klare paketten maar maken maatwerk toegesneden op uw vragen en eisen.

Prijzen zijn incl. 21% btw.Aanmelden nieuwsbrief:
newsletter subscription
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief:.
Klik hier


AVG


welcomeAlgemene verordening gegevensbescherming

Wij bewaren enkel en alleen maar, de door u aan ons verstrekte, NAW gegevens welke nodig zijn om u te factureren voor de door u afgenomen dienst(en). Deze gegegevens worden zonodig ook gebruikt voor het registreren van domeinnamen. De namen, contactgegevens van de organisaties welke dit verzorgen kunnen wij u op aanvraag geven.

Verder doen wij helemaal niets met de door u aan ons gegeven NAW gegevens. Niet aan derden geven, niet verkopen, bewerken, anonimiseren en uitdelen dan wel op straat laten liggen.

Wij verzamelen geen cookies, geen data over uw gebruik van onze diensten anders dan logfiles welke elke maand verwijderd worden en niet meer terug te halen zijn. Alle gegevens die wij van u hebben bewaren wij offline, niet in de bekende cloud, niet op servers welke met het internet verbonden zijn dus onbereikbaar voor derden.


                                  Stuur een e-mail als u meer vragen heeft m.b.t. deze materie


   Privacy, Security & Netiquette

   Logfiles & Spam


PRIVACY / SECURITY
Webframe.NL respecteert en hanteert het briefgeheim met betrekking tot e-mail.
Webframe.NL onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Webframe.NL hiertoe krachtens de wet verplicht is.
Webframe.NL stelt haar klantenbestand niet aan derden ter beschikking.
Webframe.NL draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de WPR/WBP van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten, voorzover dergelijke verzamelingen in het systeem van Webframe.NL alsmede in de door haar in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn. De geheimhoudingsplicht geldt ook na beƫindiging van de hosting etc..
Voor de toegang tot vertrouwelijke gegevens, zoals klantgegevens, e-mail e.d., heeft Webframe.NL de wettelijk voorgeschreven dan wel redelijkerwijs te nemen beveiligingsmaatregelen genomen. Klant en persoonsgegevens worden niet op de servers van Webframe.NL danwel op servers van derden opgeslagen. Webframe.NL houdt zich op de hoogte van alle relevante beveiligingslekken in de door haar gebruikte software en neemt de nodige maatregelen om misbruik hiervan te voorkomen. Gebruikersbestanden zoals website pagina's, databases en e-mail worden door Webframe.NL minimaal wekelijks veiliggesteld d.m.v. backups.

NETIQUETTE
Webframe.NL houdt zich aan de Netiquette, (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet) zoals omschreven in RFC1855 , en verwacht dat klant dit ook doet.


LOGFILES
Webframe.NL houdt per klant bij hoeveel nationaal en internationaal verkeer er wordt gegenereerd, dit alleen ter calculatie van oververkeer en technische aanpassingen aan het systeem.
Webframe.NL bewaart technische logfiles. Deze gegevens zijn nodig voor de interne/technische bedrijfsvoering.
Webframe.NL zal op geen enkele wijze deze logfiles analyseren om individueel gedrag van klanten te onderzoeken. Deze logfiles worden eens per maand verwijderd en zijn daarna niet meer te raadplegen

SPAM
Spam, het ongevraagd versturen van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud alsmede het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen, fora, etc. posten van een bericht met dezelfde inhoud is niet toegestaan. Hieronder verstaan wij ook spam die via elk ander medium wordt verstuurd m.b.t. een website, e-mail adres of andere dienst van klant bij Webframe.NL
© vof Webframe.NL 1999 / 2024